23március2018

JÁRÁSI HIVATALOK elérhetőségei, nyitva tartás, ügyintézés 2017

Debreceni Járási Hivatal, Debrecen - Nyitva tartás, debreceni járási ügyintézés, elérhetőség


Debreceni Járási Hivatal, Debrecen - Nyitva tartás, járási ügyintézés, elérhetőség. Debreceni Járási Hivatal ügyfélfogadási idő és Debreceni kormányablak nyitva tartás, ügytípusok kezelése. Debreceni Járási Hivatal cím, térkép és elérhetőségek, ügyintézők telefonszámai. A Debreceni Járási Hivatalhoz tartozó települések listáját is megtalálhatja járási hivatalokkal foglalkozó szakportálunkon.

Debreceni Járási Hivatal - Cím, elérhetőségek

 • Cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
 • Levélcím: 4001 Debrecen, Pf. 312.
 • Telefon: (+36 52) 517-700
 • E-mail: debrecen.jh@hbmkh.gov.hu
 • A Debreceni Járási Hivatal vezetője Dr. Hajdu Sándor

Debreceni Járási Hivatal - Nyitva tartás, ügyfélfogadási idő

 • Hétfő -
 • Kedd -
 • Szerda 8:00 - 12:00
 • Csütörtök 13:00 - 17:00
 • Péntek -

Debreceni Járási Hivatal szervezeti egységei:

 • Törzshivatal:
 • Okmányirodai Osztály
 • Hatósági Osztály
 • Működést Támogató Osztály
 • Szakigazgatási szervek:
 • Járási gyámhivatal
 • Járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal
 • Járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve
 • Járási földhivatal
 • Járási hivatal munkaügyi kirendeltsége
 • Járási népegészségügyi intézet

Ügyintézés - Debreceni Járási Hivatal Okmányiroda

Debreceni Járási Hivatal - Okmányirodai Osztály

 • Cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
 • Telefonszám: 06 (52) 517-700
 • Fax: 06 (52) 517-642, 06 (52) 517-657, 06 (52) 517-629
 • E-mail: okmany.debrecen.jh@hbmkh.gov.hu
 • Ügyfélszolgálat: Debrecen, Kálvin tér 11. 17-es ablak Telefon: 06 (52) 517-650

Ügyfélfogadás a debreceni okmányirodában:

Ügyfélszolgálat földszinti ügyféltérben:

 • H: 8.00 - 20.00
 • K: 8.00 - 20.00
 • Sz: 8.00 - 20.00
 • Cs: 8.00 - 20.00
 • P: 8.00 - 20.00

Ügyfélszolgálat vállalkozói ügyekben:

 • H: 9.00 - 12.00 12.30 - 16.00
 • K: 9.00 - 12.00 12.30 - 16.00
 • Sz: Nincs fogadás
 • Cs: 9.00 - 12.00 12.30-16.00
 • P: 9 - 12.00 12.30 - 16.00

Ügyfélfogadás a földszinten és az első emeleten az ügyintézőknél:

 • Sz: 8.00 - 12.00
 • Cs: 13.00 - 16.30

Illetékfizetéssel kapcsolatos információk:
Illetékfizetésre bankkártyával, illetve az okmányirodában található 1 db postai befizetőhelyen van lehetőség. Az ügyintéző az illeték befizetését követően azonnal, soron kívül fogadja az ügyfelet annál az ablaknál, ahol az ügyét kezdeményezte.

Online időpontfoglaláshoz a debreceni okmányirodába, kattintson ide!

A járási hivatal okmányirodájában ügyfélfogadási időben az alábbi ügyeket lehet intézni:

 • személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés,
 • személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímigazolvány) kapcsolatos ügyintézés,
 • útlevéllel és úti okmányokkal kapcsolatos ügyintézés,
 • jogosítvánnyal (vezetői engedéllyel) kapcsolatos ügyintézés,
 • egyéb gépjárműokmányokkal kapcsolatos ügyintézés,
 • egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés,
 • ügyfélkapu ügyintézés (magyarorszag.hu)
 • mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézés.

Ügytípusok - Debreceni Járási Hivatal Okmányiroda

Személyi okmányügyek:

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyek:

 • Személyazonosító igazolvány csere, rongált
 • Személyazonosító igazolvány csere, lejárt
 • Személyazonosító igazolvány csere adatvaltozásnál,adat- vagy gyártmányhibánál
 • Személyazonosító igazolvány menekült
 • Személyazonosító igazolvány pótlás, ha van érvényes útlevél vagy új típusú kártyás vezetői engedély
 • Személyazonosító igazolvány pótlás, ha nincs érvényes útlevél vagy új típusú kártyás vezetői engedély
 • Személyazonosító igazolvány igénylés (első, 14. életév előtt)
 • Személyazonosító igazolvány igénylés (első, 14. életév betöltésekor)
 • Személyazonosító igazolvány igénylés (14. életév után)
 • Személyazonosító igazolvány igénylés (letelepedett, bevándorolt)
 • Személyazonosító igazolvány igénylés (menekült)

Lakóhely bejelentéssel kapcsolatos ügyek:

A lakcím bejelentő lap, egy központi előállítású papír alapú nyomdai termék, amely elektronikus letöltésére nincs lehetőség. A bejelentő lap az okmányirodában szerezhető be.

 • Lakóhely ill. tartózkodási hely bejelentése, lakcímkártya gyermekeknek
 • Lakóhely bejelentése hazatérők nyilvántartásba vétele
 • Tartózkodási hely bejelentése külföldön élő magyar
 • Lakcím ügyek: lakcím adatainak igazolását kéri
 • Lakcím ügyek: lakóhely igazolás
 • Lakcím ügyek: családi állapot igazolás
 • Lakcím ügyek: hatósági bizonyítvány
 • Lakóhely bejelentése magyar állampolgár külföldi letelepedése
 • Lakóhely ill. tartózkodási hely bejelentése, lakcímváltozás
 • Lakóhely bejelentése utólagos (külföldön született gyermek esetében)
 • Lakóhely bejelentése utcanév vagy házszám változás esetében
 • Lakcím ügyek: lakcímigazolvány elvesztése
 • Lakcím fiktívvé nyilvánítás iránti kérelem
 • Adatszolgáltatási kérelem
 • Lakcímfiktiválás nyomtatvány

Útlevél igényléssel kapcsolatos ügyek:

 • Útlevél igénylés 18 éven aluliak részére
 • Útlevél igénylés 18 éven felüliek részére
 • Útlevél igénylés 70 éven felüliek részére
 • Második útlevél igénylés 18 év felett
 • Útlevél pótlás 18 év alatt
 • Útlevél pótlás 18 év felett
 • Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
 • Ügyfélkapu regisztráció/módosítás
 • Oktatási (diák) igazolvány

Közlekedési ügyek:

Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek:

 • Vezetői engedély csere
 • Járművezetésre jogosító okmányok pótlása (ha elveszett)
 • Első vezetői engedély
 • Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje
 • Vezetői engedély leadása

Egyéb vezetésre jogosító okmányok kiállítása:

 • Nemzetközi vezetői engedély
 • Ideiglenes vezetői engedély

Vezetési jogosultság szünetelése:

 • Visszavont vezetői engedély kiadása
 • Visszavont vezetői engedély leadása

Forgalmi engedélyes ügyek:

 • Gépjármű okmány vesztése
 • Átrendszámozás fuvarozók
 • Gépjármű üzembentartói jog
 • Gépjármű útvonalengedély
 • Gépjármű tulajdonjog átírás
 • Gépjármű törzskönyv kiadás
 • Gépjármű rendszámpótlás
 • Gépjármű okmány vesztés és pótlás
 • Gépjármű műszaki vagy tulajdonosi adatainak változása
 • Gépjármű ismételt forgalomba helyezése
 • Gépjármű ideiglenes hatósági jelzése
 • Gépjármű forgalomból való kivonása
 • Iratminta jegyzőkönyv elvesztése
 • Gépjármű korlátozás
 • Iratminta tulajdonjog bejegyzéséhez

Vállalkozói ügyek:

 • Új egyéni vállalkozói tevékenység indítása
 • Egyéni vállalkozás szüneteltetése
 • Egyéni vállalkozás adatainak módosítása

Hatósági ügyek:

 • Szabálysértési ügyek

Szociális ügyek:

 • 1. Ápolási díj
 • 2. Közgyógyellátás (normatív, alanyi)
 • 3. Időskorúak járadéka
 • 4. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
 • 5. Hadigondozottak ellátása
 • Igénybejelentés hadi egyösszegű térítés megállapításához nyomtatvány
 • Igénybejelentés hadigondozásba vételhez nyomtatvány
 • Orvosi felülvizsgálat kérése hadirokkantság megállapítása céljából nyomtatvány
 • Temetési hozzájárulást igénylő lap hadirokkant eltemetése jogán
 • Menekültek ellátása (létfenntartási támogatás)

Egyéb hatósági ügyek:

 • 1. Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok
 • 2. Cirkuszi menazséria létesítése és működtetése
 • 3. Hatósági eljárás a vízgazdálkodásról szóló törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény , valamint a közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló jogszabályok alapján
 • 4. Hatósági eljárás a távhőszolgáltatásról, a villamos energiáról és a földgázellátásról szóló törvények alapján
 • 5. Levegő-védelmi hatósági feladatok
 • 6. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése

A Debreceni Járási Hivatalhoz tartozó kirendeltségek és intézmények

Debreceni Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

 • Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
 • Levélcím: 4001 Debrecen, Pf. 315
 • Telefon: (+36 52) 516-100
 • E-mail: gyam.debrecen.jh@hbmkh.gov.hu

Ügyfélfogadás:

 • Szerda 8:00 - 12:00
 • Csütörtök 13:00 - 17:00

Ügytípusok - Debreceni Járási Hivatal Járási Gyámhivatala:

 • - Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, családi jogállás rendezése
 • - Ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése
 • - Ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelése
 • - Az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése, illetve a szüneteltetés megszüntetése
 • - Védelembe vétel elrendelése, felülvizsgálata, megszüntetése
 • - Szülői nyilatkozat felvétele ismeretlen személy általi örökbefogadáshoz
 • - Gyámügyekben szakértő kirendelése, felmentése, szakértői díj megállapítása
 • - Családbafogadáshoz való hozzájárulás
 • - Gyámsági ügyek intézése
 • - Örökbefogadás engedélyezése, felbontása, örökbe fogadhatónak nyilvánítás
 • - Kiskorúak vagyoni ügyeinek intézése
 • - A tanköteles gyermek művészeti-,sport-,modell- vagy hirdetési tevékenységének engedélyezése
 • - Gondnoksági ügyek intézése
 • - Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése
 • - Kapcsolattartási ügyek intézése
 • - A gyermek szülői ház elhagyásának engedélyezése
 • - A gyermek végleges külföldre távozásának engedélyezése
 • - A 16. életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése
 • - Átmeneti és tartós nevelésbe vétel elrendelése, felülvizsgálata, megszüntetése
 • - Utógondozás, utógondozói ellátás elrendelése
 • - Otthonteremtési támogatás megállapítása
 • - Szülői felügyelettel kapcsolatos ügyek intézése

A Debreceni Járási Hivatalban az alábbi településeken élők intézhetik hivatali ügyeiket: Debrecen, Hajdúsámson.